Mersin'liler Mersin'e sahip çıkın.

Vizyon & Misyon

Mersin Ekonomi Platformu; Mersin iş dünyasını oluşturan dernek ve üyelerinin aralarındaki iletişimi kuvvetlendirerek, bilgi alışverişi, işbirliği ve evrensel iş ahlakı çerçevesinde iş yapma kültürünü geliştirmek, liberal ekonomi kurallarının ve sürdürülebilir çevrenin sağlanabildiği bir kalkınmaya katkı sağlamak, üniversite-özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmek, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde iktisadi ve sosyal amaçlı projeler üretmek amacındadır.

2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine koşan ülkemizin bu noktaya ulaşması için Mersin ilinin daha fazla ve katma değerli ürün ihraç edebilmesine dönük projeler üretmek ve uygulamak, Mersin’in ekonomik, sosyal ve kültürel sermayesini ortaya çıkararak; Mersin’i dünya genelinde tanınan, yatırım yapılmak için ve yaşanmak için tercih edilen bir marka kent haline getirecek çalışmalar yapmak, Mersin’e daha fazla yerli ve yabancı yatırımcı gelmesini temin ederek kentin kalkınma ve istihdamını güçlendirmek hedefindedir.

Güçlü bir lobi oluşturarak; yukarıdaki amaçlar doğrultusunda güç birliği sağlayıp kentle ilgili yatırımların hızla gerçekleşmesini sağlamak maksadıyla gerek Mersin’deki yerel yöneticiler gerekse merkezi hükümet ile yakın diyalog içerisinde olmaktadır.