Mersin'liler Mersin'e sahip çıkın.

VII. Dönem Faaliyet Özeti

20 Ekim 2015

VII. Dönem Faaliyet Özeti

20 Ekim de göreve başlayan  ve ilk YK Toplantısını 23 Ekimde gerçekleştiren MEP 7. Dönem Yönetim Kurulu olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur; 25 Ekimde , Sayın Valimizin de iştirak ettiği  bir akşam yemeğine katılım sağlanmış olup akabinde de 26 Ekim, Pazar günü Mersin Hiltondaki  7 saat süren SURİYELİ SIĞINMACILAR  ÇALIŞTAYI’na MEP adına katılarak görüş ve önerilerimiz dile getirilmiştir. 27 Ekim de Mersindeki bazı kamu kuruluşlarının yöneticileri(Karayolları, Tarım, TÜİK, Çevre,  çağırılarak yemekli bir toplantı gerçekleştirilmiş ve karşılıklı görüş alışverişi yapılarak muhtemel Bakan görüşmeleri için kentimizdeki önemli projelerde son durumlar hakkında bilgi alınmış ayrıca bu toplantıya MGC Başkanı da davet edilmiştir. 27 Ekimde 7. Dönem MEP YK olarak AK Parti İl Başkanıyla görüşülerek Bakan randevularımız için destek istendi. ESOB ve İÇEV Vakfı Başkanı olan Sn. Talat DİNÇERziyaret edilerek vakfın işlemlerinin toparlanıp  Vakfınyeniden yapılandırılması için  bir görüşme yapıldı. Ayrıca diğer yandan da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ ıniştirak ettiği bir MEP Genel Kurulunda talebi üzerine görevlendirdiği B.Şehir Belediyesi Genel sekreteri Haluk TUNÇSU ile yeni bir VAKIF seçeneği üzerinde (Mersin Tanıtım, Eğitim ve Kalkınma Vakfı) çalışmalar başlatıldı. 31 Ekim, Toros Üniversitesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL ile görüşülerek                                    MEP ile birlikte hem ÇALIŞTAY da hem de eğitim alanında neler yapılabileceği konusunda ön görüşme yapıldı. ———————————————————————————————————————————– 4 Kasım, Geçmiş Dönem MEP Başkanlarıyla yemekli bir toplantı yaparak bizim için önem taşıyan deneyimlerinden istifade edilmek maksadıyla görüş ve önerileri alındı. 5 Kasım Hilton Narenciye Festivali Tanıtım Toplantısı ve sonrasın da Narenciye Festivali Açılışına katılındı.. MİY Teknik Direktörü Rıza ÇALIMBAY  ve MİY Kulüp Başkanı ile görüşülerek MİY’nun kent için önemli bir tanıtım faktörü olduğu ve kentin markalaşmasında destek verilmesi gereken bir kurum olduğuna vurgu yapıldı.18 Kasımda ; 1/100.000 lik Çevre Düzeni Planı için Çevre İl Müdürü ziyaret edilerek brifing alındı. 19 Kasım; Çağ Üniversitesi ziyaret edilerek Rektör Sn. Prof. Dr. Çetin BEDESTENCİyle görüşüldü. Üniversitenin hangi konularda İş Dünyası ile ortak projeler yapabileceği hususu değerlendirildi. 20 Kasım, TURAB Başkan Vekili Sedat KUTLU, MEP Başkanlık Ofisini ziyaret ederek, Mersin ekonomisi için en önemli güç odağının liman olduğuna dikkat çekerek bu konuda MIP ve yeni Liman seçenekleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. TKDK Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Koordinatörü Sn Veli AKIN ziyaret edildi.                          Yöredeki tarım ve hayvancılık yatırımcılarının  hibelerden daha fazla yararlanması için ortak çalışmalar için görüşüldü. 11 Aralık ,Başkanlığını MEP YK Üyesi de olan Sayın Kemal KAÇMAZ ın yürüttüğü UTK, Ulusal Turunçgil Konseyinin proje tanıtım toplantısına iştirak edildi. 12 Aralık, AKİB Koordinatör Başkanınca düzenlenen ve  Dış Ticaretimizi (Antrepolar ile  YGM leri) olumsuz etkileyecek Tebliğ konusundaki  toplantıya katıldım. İHH, İnsani yardım Vakfının Yetimlerle ilgili projesinin tanıtıldığı bir toplantısına katıldım ve Suriyeli Sığınmacılarla ilgili çalışmalar  konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. 22 Aralık, MEP İLÇELERLE BULUŞUYOR projesi kapsamında STSO ev sahipliğindeOda Başkanı, Belediye Başkanı, Mut TSO Başkanı, Kent Konseyi Başkanı ve diğer yetkililerin katılımıyla İlçelerin  sorunlarıyla ilgili bir Değerlendirme Toplantısı yapıldı.  Bu toplantıda ayrıca TKDK konusunda Uzman hibe desteklerini aktardı. DÜNYA gazetesine Mersinin geciken makro projeleri konusunda röportaj verildi. Özellikle inşaatı geciken Çukurova Hava limanı, Tahsisleri iptal edilen Kazanlı Turizm Projesi, Yeni Mersin Limanı, Organize Lojistik İhtisas Bölgesi , geciken Taşucu Otoban Yolu,  bir türlü bitmeyen OSB – Otaban bağlantı yolu vurgulanarak bunların daha fazla gecikmeden bitirilmesi istendi. Toros Üniversitesi Rektörü Sn Prof. Dr. D. Tayyar ŞEN ziyaret edildi.                                                                           Ve iş dünyasına eğitim konusunda çalışma talep edildi. Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne yeni atanan ProfDr Ahmet ÇAMSARI ziyaret edilerek ortak projeler ve Üniversite-İş Dünyası ilişkileri için öneriler sunuldu.Özellikle kentte yapılan 3 adet Master Planın Kalkınma Bakanlığı resmi planlarına entegrasyonu için ortak hareket önerildi. Yeni üyemiz MGMD, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği üyeleri olan YGM, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ve üyemiz olan MEGAD, Mersin Gümrüklü Antrepocular Derneği üyeleri olan                    Gümrüklü Antrepo İşletmecilerine yönelik olarak Gümrük ve Ticaret Bakanının almış olduğu ve Mersinin dış ticaretini olumsuz yönde etkileyecek haksız kararların değiştirilmesi için lobi çalışmalarına katkı verildi. ——————————————————————————————————————– Başbakan ve ilgili Bakanlara  mektup  ve ekinde sorunlar ve çözüm önerileri yazılı dosyalar                gönderilerek ;MEP’in tanıtımı yapıldı kentin sorunlarına dikkat çekildi. Yeni kurulan ASKON açılışına katılarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanıSn Fikri IŞIK ile görüşüp                    hem MEP i tanıttık  ve BİLİM EVİ ve GİRİŞİM EVİ proje önerilerimizi Sayın Bakana ilettik. 03 Ocak 2015 de davet üzerine MEP i temsilen Ak Parti Olağan İl Kongresine katılarak ;                                                                                kentimize gelen Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’na kentimizin sorunlarını içeren bir dosya verilerek öncelikli taleplerimiz dile getirildi ve bunlara çözüm bulunması talep edildi.   ——————————————————————————————————————————–Aralık 2015, İÇEL FM de MEP ile ilgili hedeflerimiz konusunda bir röportaj verildi Adanaya gidilerek; Hürriyet Gazetesi Adana Temsilcisi Sn Sinan TANYILDIZ  ziyaret edildi. MEP tanıtıldı. Daha sonraki bir Hürriyet Çukurova sayısında görüşmemize yer verdi. Ayrıca Adana merkezli Bölgesel Ekonomi Gazetesi  olanREFLEKS  İmtiyaz sahibi  ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Bşk  Esra ÖZDEN ile  Genel Yayın YönetmeniSn Mehmet ULUĞTÜRKAN ziyaret edildi. MEP tanıtıldı . Radyo ÇETİN de programa katılarak kentimizin makro sorunları ve çözümleri konusunda kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlandı. 23 Aralık, Kanal 33 televizyonunda Sn Fatih ALKAR ın  MEP i ve bölgesel sorun ve çözümlerimizi anlattığımız bir programa katıldım. Genişletişmiş MEP Toplantısı yapıldı. Kentimiz yöneticilerinin URAK verilerinden yararlanarak Mersinin sosyo-ekonomik göstergeleri konusunda bir hedef belirlenerek bu yönde çalışmaları önerildi. Ve gerek seçilmiş gerekse atanmışların performansının bu vb yöntemlerle ölçülmesinin yararına dikkat çekildi. Ayrıca federasyonlaşmanın getirileri ve zorlukları üzerinde fikir alışverişi yapıldı. ———————————————————————————————————————————- 08 Ocak , MEP YK Toplantımıza Mersin Üniversitesinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İsmail YAĞCInın da katılımıyla gerçekleştirilerek; somut olarak Üniversite-İş Dünyası ilişiklerindeki kısır döngüyü kırmak için neler yapılabileceği üzerinde fikir-alışverişinde bulunuldu. Üniversitelerimizden bazı konularda taleplerimiz oldu ve Rektörlük makamı dahil bu konuda her türlü kolaylığı göstermekteler;1. Kentin markalaşmasında ve bu konuda yapılacak Çalıştaylar, Saha Araştırmaları, Eğitimler vb  konularda destek vermeleri,                                                                                                                                            2.Uygun periyotlarda bir Mersin Ekonomi Bülteni için katkı,                          3. İş Dünyamıza gerek işletme sahipleri gerekse 2. Kuşaklara eğitimler planlanıp uygulamak,4. Mersin RIS + projesi ile eski çalışmanın güncellenmesi çok önemlidir. Buna katkı sunmak isteriz.                                                5. MEP de oluşturulan ancak akademik ayağı olmadığı için çalışmayan Kurullar içine mevcut Platform Başkanlarını da dahil ederek aktive etmek gerekir (Tarım, Turizm, Lojistik, Sanayi-Ticaret, Eğitim-Bilim vb) Bu konuları MEP YK ile Üniversitemizin belirleyeceği bir grup akademisyen ile birlikte gerçekleştirelim isteriz. 12 Ocak da Mersin Üniversitesinde Pazarlama Bölümünde  DoçDr Göknil Nur KOÇAK ziyaret edilerek 1.Marka Kent Mersin Çalıştayı ve Moderatörlüğü için  ön görüşme yaptık ve A.Ü. nden İletişim Hocası DoçDr Serdar SEVER ile birlikte destek vermelerine karar verdik. 14 Ocak, MEP Genel Katılımlı Toplantısı yapılarak Mersin İş Dünyasının temel sorunları ve çözüm önerileri üzerinde görüşüldü. Çalıştay Hazırlık Komitesi oluşturuldu. TÜRKONFED YK Üyesi ve B.şehir Belediyesi Meclis Üyesi  MustafaGÜLER’in talebi  üzerine               bir MEP YK toplantısına davet edilerek kentimizle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri  ve                        Mersin B.şehir Belediyesi 2015-2019  Stratejik Planı hakkında  karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 27 Ocak da AKİB de ; Başkanlığını Yönetim Kurulu Üyemiz de olan Kemal KAÇMAZ ın yürüttüğü                    UTK, Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısına iştirak ettim.Sektör hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. MTSO da yapılan ve Mersin Serbest Bölgesindeki Koridor Uygulamasının sona erdirilmesiyle ilgili Gümrük ve Ticaret bakanının aldığı haksız kararın kaldırılması için yapılan toplantıya iştirak ederek, MEP adına bilgi ve görüşlerimi paylaştım. Hiltonda gerçekleşen üyemiz MÜSİAD Mersin Şubesinin Genel Kuruluna katılarak Çevre Bakan Yardımcısı ile 1/100.000 lik Adana-Mersin Çevre Düzeni Planı ile ilgili görüş alışverişinde bulundum.     9 Şubat da MEP YK olarak  MÜSİADın yeni ofisinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısına iştirak edilerek çok faydalı görüş alışverişlerinde bulunduk. 10 Şubat Mersin Technoscope Genel Müdürü Özgür DURMAZ ziyaret edilerek kurumun faaliyetleri hakkında güncel bilgiler alındı. Özellikle bilişim sektöründe katma değerli üretim için önem taşıyan bu oluşuma Mersin Üniversitesinin daha fazla destek vermesi ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünü de aktif hale getirmesi üzerinde konuşuldu. 11 Şubat, MEP Genel Katılımlı Toplantımız,AKİB de B.şehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ ve DoçDr Göknil KOÇAK ın da katılımlarıyla yapıldı. Hocamız markalaşma konusunda bir sunum yaptı  veÇalıştay konusunda desteğe hazır olduğunu teyit etti. 12 Şubat, B.şehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk TUNÇSU ve Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hamit KÜÇÜKBATUR ziyaret edilerek Belediye çalışmaları hakkında bilgi alındı. Çalıştay konusunda projeksiyon değerlendirildi. Yeni Vergi Dairesi Başkanı Adem GÜNGÖR , MEPBaşkanlık Ofisine iade-i ziyarete geldi. Uray Vergi Dairesi Müdürünün de iştirak ettiği görüşmede vergi yasaları ve yapılandırma konusunda bilgilendirme yapıldı. 15 Şubat, A.Ü. DoçDr Serdar SEVER ve M.Ü. DoçDr Göknil Nur KOÇAK ile 1. Çalıştay üzerine çalışmalar yapıldı. 16 Şubat, Öğretmenevinde gerçekleşen ve AK Parti Halkla İlişkilerden Sorumlu  GnBşkYrd Öznur ÇALIK ın başkanlık yaptığı ve STK lar ile görüş alışverişinin yapıldığı toplantıya iştirak ederek Mersin ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerimizi dile getirdik.     Mart, MEP HAZIRLIK KOMİTESİ işbölümü yaparak çalışmalarını başlattı. Mart, Mersin Valisi Özdemir ÇAKACAK ile  makamında buluşarak Çalıştay ile ilgili görüş ve önerileri alındı. Mart 2015, B.şehir Belediyesi Başkanı ve Genel sekreter ile buluşularak Çalıştay Hazırlıkları için görüş alışverişinde bulundum. MEP YK Üyeleriyle sponsorluk görüşmeleri için kurumlar ziyaret edildi.( MIP , Boranlar-Tofaş/Toyota, Şahin Ofset, Forum AVM vb) 4-5 Nisan 2015 de Ulu Resort Otel de kentimizin markalaşmasında bir milat olarak kabul edilecek                1. MARKA KENT MERSİN ÇALIŞTAYINI yaptık. Bu etkinliğimize Mersin Valisi Özdemir ÇAKACAK , Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ, MTSO Başkanı Şerafettin AŞUT ile çok sayıda İlçe Belediye Başkanı, İlçe Ticaret ve sanayi Oda Başkanları, Meclis Üyeleri, STK Başkan ve YK Üyeleri, akademisyenler ve katılımcıların değerli eşleri ile yerel basın mensupları iştirak ettiler. Yaklaşık 10 adet 9 ar kişilik masalarda yapılan çalışmalarda katılımcıların Mersinle ilgili hayalleri , beklentileri üzerine önemli bilgiler topladık. Ayrıca ProfDr Süleyman TÜRKEL “Liderlik”  üzerine ve YrdDoçDr Nurcan GÖKÇAKAR da “ etkili iletişim” üzerine yaptıkları sunumlarıyla programımıza renk kattılar. Mersin için çok önemli bir buluşmanın gerçekleştiği bu karma toplantıda kentin aktörlerinin hem fikirlerini bir birleriyle paylaşmaları hem de dostluk geliştirmelerine imkan verildi. 7 Nisan da MEP YK olarak 1. Çalıştayımız için bir Değerlendirme Toplantısı yapıldı. 10 Nisan, İÇEL TV de Çalıştay ile ilgili sonuçlar canlı yayında Ali Gürhan ŞAMİLOĞLU nun programında kamuoyu ile paylaşıldı. MTSO da yaptığımız bir Basın Toplantısı ile 1. Çalıştayımızın kısa bir değerlendirmesini yaparak kamuoyunun bilgilenmesini sağladık. 13 Nisan, Kanal 33 de MEP ve MARKA KENT ÇALIŞTAYI ve bundan sonraki süreçler anlatıldı 15 Nisan, AKİB de genişletilmiş MEP Toplantısı yapıldı. Mersin de TİM-TEB destekli bir GİRİŞİM EVİkurulması için Mersin Technoscope Genel Müdürü Özgür DURMAZ ziyaret edilerek, MEP olarak sürecin hızlandırılmasına katkı verileceği belirtildi. MTSO nun davetlisi olarak gelen Cumhurbaşkanı Ekonomi Baş Danışmanı Dr. Bülent GEDİKLİ ile yapılan İstişare Toplantısına katılarak Mersinin Hükümetten ivedi beklentileri konusunda görüşlerimizi aktardım. MAYIS 2015 de üyemiz  Mersin GİADın AKİB de yapılan Genel Kurul Toplantısına katılarak yeni yeni Başkan Mehmet S. İZOL ve YK kutlandı. 15-25 Mayıs  tarihlerinde  Mersinde TBMM nde grubu bulunan ( AK Parti, CHP, MHP, HDP) partilerin İl Başkanları ve ilk sıralardaki Milletvekilleri adaylarıyla  SMMM Odasında  ayrı ayrı                 bir araya gelerek  Mersinin çözüm bekleyen makro sorunlarını sözlü olarak anlattık ve ayrıca yazılı olarak da birer dosya sunduk.                                                                                                                                      İlk olarak AK PARTİ Milletvekili Adaylarıyla bir araya geldik ve kentin önemli sorunlarının askıda kaldığını ve daha fazla gecikmeksizin bu sorunlara hızla çözüm getirmeleri için gerekli mesajları verdik.                                                                                                                                                                                     Akabinde HDP Milletvekili Adaylarıyla buluştuk , tanıştık ve bilgi paylaşımında bulunduk.                                                                                                                Sonra  MHP li milletvekili adayları ve İl Başkanıyla  buluştuk .                                                                                        Son olarak da  CHP İl Başkanı ve  vekil adaylarıyla bir öğlen yemeğinde buluşarak Merkez Türkiye projesini izleme şansı bulduk ve görüşlerimizi paylaştık.                                                                                    Bu toplantılar da hem adayları yakından tanıma hem de gerek Mersin Ekonomi Platformunun kuruluş gayesi ile beklentilerimizi anlatma ve karşılıklı ve sağlıklı iletişim kurma fırsatı yakaladık. 12 Mayıs,  MEP Başkanı ve  YK  olarak ; 20. Cd restoranda bir dostluk yemeğinedavet ettiğimiz                MTSO Başkanı Şerafettin AŞUT ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle ; MTSO-MEP arasında  doğru iletişim kurulması ve etkili kent lobisi için görüş alışverişi yapıldı. 16 Mayıs 2015 ; ZİRVEDEKİLER 2015‘de En başarılı Sivil Toplum Kuruluşu ÖdülünüSultaşa Otelde yapılan bir törenle aldık. 10 Haziran, MEP YK olarak 7 Haziran seçimleri ve sonuçlarının ekonomiye yansımalarını istişare ettik.                          2. Çalıştay için YK nu Hazırlık Komitesi olarak görevlendirdik ve  bir zaman planı ve bütçe ile gerekli ön görüşmelere başladık. AKİB Koordinatör Başkanı Bülent AYMEN , MEP YK olarak makamında ziyaret edildi.                                             Kentin ihracatının geliştirilmesi için Valilik Koordinasyonunda yapılan ancak sonra ara verilen İhracatı Geliştirme ve Koordinasyon Toplantılarına devam edilmesi, Teknoparkda TİM_TEB GİRİŞİM EVİ için sürecin hızlandırılması konusunda konsensüs sağlandı. B.şehir Belediyesi Genel sekreter Yrd. Atanan Hasan GÖKBEL ile görüşerek hem VAKIF çalışmaları konusunda destek verdim ve de Eylül ayında Japonya Prensesinin de katılımıyla yapacakları  etkinlikler ile Kasım ayındaki Dünya Kardeş Belediyeler Etkinliğini çok anlamlı bulduğumuzu ve desteğe hazır olduğumuzu ilettim. MGC Başkanı Ahmet ÜNAL ile görüşerek, Mersin Yerel basınının daha verimli çalışması için önündeki engellerin kaldırılmasıve  yerel medyanın güçlendirilmesi için MEP YK ile ortak toplantılar yapılmasına karar alındı.

  1. Çalıştay için bölgemiz Üniversitelerinden Çukurova da hoca olan Doç Dr. Chan YAVUZ ile görüşüldü ve 2. Çalıştayımız için Moderatör olması hususunda mutabık kalındı.

Temmuz 2015, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan,                                 MEP olarak ofisimize iade-i ziyaret gerçekleştirdi. MEP YK olarak MERSİN EKONOMİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ‘na dönüşme şartlarını görüşmekteyiz. Bu konuda Genel Kurulumuzda olumlu bir yaklaşım ağırlıklı olursa bunu düşünebiliriz. Böylece kurumsal bir yapı da sağlanarak hem ÇKA , SODES, AB gibi kurumlara proje yazarak mali kaynak sağlama ve daha fazla iş üretme ve etkin olma şansımızı arttırabiliriz.     Temmuz 2015, Kentimizdeki bir çok etkinliğin çakışmasından kaynaklı kayıpları asgariye indirmek önemli bir boşluğu doldurmak üzere  birwww.mersinajandam.comsitesi yaptırmaya karar verdik.  Ağustos ayında site tamamlandı. Bu sitenin içerisinde katılımcı kurumlarını belirleyip, onlarla gerekli bilgi paylaşımı yapıldıktan sonra sürdürülebilir olmasını sağlayıp  basınyoluyla Eylül ayında kamuoyuna lansmanını yapmaya karar verildi. 13 Ağustos 2015 de ÇKA desteklerini açıklamak üzere Mersine gelen Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ ile Mersin Valiliği makamında buluşarak kentimizle ilgili geciken makro projeler  için destek talep edilmiştir. Önce sözlü olarak Bakana taleplerimizi özetleyip sonra da bunlarla ilgili olarak bir Dosya sunulmuştur. 19 Ağustos , KOSGEB Mersin Merkez Müdürlüğüne atanan  Danyal PEKER ziyaret edilerek MEP tanıtıldı. Ve MEP Üyesi derneklerdeki şirketlerin KOSGEB desteklerinden faydalanılması için neler yapılabileceği üzerinde duruldu. 21 Ağustos, KKTC Mersin Konsolosluğu ziyaret edildi. Mersin ve KKTC arasında önceki dönemde başlatılan ilişkilerin canlandırılması için neler yapılacağının belirlenmesi hususunda bir KKTC gezisi planlandı. İŞ ZİRVESİ için görüşüldü. Bu konuda gerekli temaslar başlatıldı 4 Eylül 2015, MEP YK  Toplanarak Hazırlık Komitesi olarak 17-18 Ekimde yapılması planlanan                2. MERSİN MARKALAŞMA ÇALIŞTAYI ve KALKINMA ZİRVESİ için gerekli çalışmalar başlatıldı. 09 Eylül 2015, Terör olaylarını protesto için MTSO da yapılan SAĞDUYU PLATFORMU Basın Toplantısına MEP YK üyeleri olarak katılım sağlandı. 10 Eylül 2015,Mersin GİAD , MEP YK tarafından ziyaret edildi. 10 Eylül 2015MERTİD Başkanı ziyaret edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 14 Eylül 2015,Ptesi  MEP YK olarak;  Kanal 2000 de Nebahat Demir in “Gündemin Getirdikleri” programına katılarak faaliyetlerimizi ve 2. Markalaşma Çalıştayı ve Kalkınma Zirvesini anlattık. 15 Eylül 2015, Salı Tüccarlar Kulübünde Yerel ve Bölgesel Basın Temsilcileriyle bir araya gelerek   2.Çalıştay ve mersinajandam.com un tanıtımını yaptık. 16 Eylül 2015, Çarşamba; MERSEMKOM, TURAB, MGMD ziyaret ederek Çalıştay ve faaliyetlerimiz hakkında görüş alış verişi yapıldı. EYLÜL-EKİM 2015: Markalaşmanın  2.adımı olarak da Mersin Valimizin himayeleri ve B.şehir Belediyemizin katkı ve katılımlarıyla  11 Mersin milletvekili , 78B.şehir Belediyesi Meclis Üyesi, Birlik ve Oda Başkanları, Akademisyenleri bir  toplayarak 17-18 Ekim 2015 de yapılması kararlaştırılan etkinliğimiz son haftada ortaya çıkan bir gelişme nedeniyle 28-29 Kasım 2015 tarihine ertelendi.                                                    2. MARKA KENT MERSİN ÇALIŞTAYI ve KALKINMA ZİRVESİ ‘nı gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu  projeyle ilgili organizasyonlar yanında sponsor  görüşmeleri de yaparak kaynak temin etmeye gayret ettik. 6. Dönemden borçla devir alınan MEP hem böylesi büyük ve başarılı organizasyonlara fon yaratarak ve de bunları başarılı şekilde tamamladı hem de 8. Dönem e artı bütçe ile devir gerçekleştirecek konuma geldi. TARİH Üye Dernekleri ziyaret programımız kapsamında GİŞKAD ziyaret edilerek faydalı görüş alışverişinde bulunuldu. 09 EkimdeB.şehir Belediyesi tarafından  YİD modeliyle yaptırılan Katı Atık Bertaraf Tesisi Açılışına iştirak ettik. Fatih Kısa vb ile foto 10 Ekim Ankara Garı Katliamı ile ilgili bir Basın Bülteni yayımladık. 13 Ekimde Adanada TİM tarafından düzenlenen ve Moderatörlüğünü TİM Başkanı Sn Mehmet BÜYÜKEKŞİ ‘nin  yaptığı ve 5-6 Kasımda Adana Sheraton da yapılacak TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI tanıtım programına katıldık. TİM Başkanı ile de tanışma şansı bulduğumuz bu programa üst düzeyde katılım oldu. 13 Ekimde kardeş kentimiz Adana da ÇUKUROVA SİFED tarafından düzenlenen toplantıya iştirak edildi ve    konuluYrdDoçDr Murat KOÇ tarafından yapılan “Küresel Jeopolitik Güvenlik- 2015” başlıklı Konferansa iştirak ettim.                                                                                                                        Ayrıca GİŞKAD ın ÇUKUROVA SİFED e katılım törenine de katılım sağlandı. 14 Ekimde MTSO Tüccarlar Kulübünde 1 Kasım seçimleri öncesi Platformumuza bilgi aktarmak isteyen CHP Milletvekili ve Adayı eski Kültür Bakanı Sn Fikri SAĞLAR ile buluşuldu. CHP nin ÖNCE TÜRKİYE ve MERKEZ TÜRKİYE ve diğer projeleri konuşuldu. 16 Ekim 2015 de DÜNYA Gazetesi ekine Markalaşma ile ilgili bir röportaj verdim. TİM in düzenleyeceği Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliğinin Adana SheratondakiLansmanına katılarak, TİM Başkanı ile görüşüp Çalıştay ve Zirvemizi anlattım. Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör ziyaret edilerek İş Dünyasının beklentileri ve denetim konusundaki öneriler paylaşıldı. TÜGİAD Genel Başkanının da olduğu Rinadaki akşam yemeğine katılarak görüş alışverişinde bulunduk. KKTC Mersin Konsolosu Ayşen inanıroğlu ve Yardımcısı MEP YK nu ziyarete geldiler. MEP üyesi derneklerden MORKSUD Başkanı OSB de ziyaret edildi. MTSO VE AB Türkiye Delagasyonu tarafından hazırlanan “Kültür Denizi Mersin” adlı Belgesel Filmin gösterimine katıldık. Yenişehir Kültür Merkezinde.   30 Ekimde MHP milletvekili adaylarıyla 20. Cd de bir araya gelinerek 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri için İstişarede bulunduk. Genel Başkan Yrd Oktay Öztürk , Baki ŞİMŞEK ve Mersin B.Şehir Belediye Başkanı Burhanettin kocamaz ve MEP Üyesi Dernek Başkanlarıyla birlikte bir akşam yemeği yenildi.         2 Kasım 2015de , Mersin FM de seçim sonuçlarını yorumladım. 4 Kasım 2015 de Yeni MERSİN gazetesine Marka Kent Mersin çalışmalarımız hakkında röportaj verdim. 4 Kasım, Mersin B.şehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ile Çalıştay+Zirve konusunda istişare toplantısı yapıldı. 5-6 Kasım da Adana Sheraton da TİM liderliğinde Türkiye İnovasyon Haftasına katılım sağlandı. 12-13 Kasım , Dünya Kardeş Belediyeler Birliği Turizm Zirvesine iştirak edildi(Wonasis Otel, Mersin) 28-29 Kasım 2015 de   “ 2.Mersin Marka Kent Çalıştayı ve Kalkınma Zirvesi “                                                   Ulu ResortOtelde  285 kişinin katılımıyla gerçekleşti. 7.Dönemin önemli bir ürünü olacak olan ( 1. ve 2. Çalıştaylarla ilgili olarak bastırılacak kitap )             benim Başkanlığını yürüttüğüm ekiple (Doç Dr. Cihan YAVUZ, Özcan DEMİR, Sadık ÖZKAN) birlikte Ocak ayından itibaren çalışma yapılmasına karar verildi.Mersinin de tanıtımına da imkan verecek bu kitap; Türkiye genelinde Belediye Başkanlıkları, Valilikler, Oda Başkanları ve ilgili STK lara gönderilmek üzere ve aynı zamanda Kentimizdeki yatırım imkanlarına ilgi çekecek şekilde tasarlanacaktır. 8 Aralık 2015 da Ankarada Mersin İş Dünyası olarak Sayın Valimizin liderliğinde Mersin Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı olan Sayın Lütfi ELVAN  ziyaret edildi.   Güçlü bir lobi çalışması için önemli bir buluşmaydı. 9 AralıkdaKanal 2000 TV de Çalıştayhakkında değerlendirmeler yapıldı. 10 Aralık 2015  MEP Dönem Başkanlığı, AKİB de AGİP Başkanı Sayın Hanife KÖRÜNOĞLU’na devir  edildi.   10 Aralık 2015

Ferudun GÜNDÜZ                                                                                                                                                                    

MEP 7. Dönem Başkanı

Faaliyet Bültenleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir